10.4.2018
BARCELONA 22/12/2009 LA ESCOBILLA NACIONAL FOTOGRAFIA DE FERRAN NADEU