5.2.2019
Les grans audiències de Polònia

Després de 13 anys en antena i més de 500 capítols emesos el programa Polònia, de TV3 continua sumant unes audiències espectaculars.

Ara, que s’ha superat la barrera dels 500 programes, és el moment de fer un repàs de les dades més significatives amb les xifres  facilitades per la consultora audiovisual Dos30.

Polònia és el programa més vist de TV3 l’any 2018. És líder de la seva franja d’emissió i el més vist del dia, la mitjana del 2018 és d’un 21,4% de quota de pantalla i 595.000 espectadors. Els estudis d’audiència diuen que en tot l’any 2018,  3.615.000 persones han vist, en algun moment, un fragment del programa.

El perfil comercial del programa –dada que correspon al conjunt d’espectadors que realment interessa als anunciants pel seu poder adquisitiu- puja fins el 25,1%, és a dir que 1 de cada 4 espectadors que miren la tele estan a Polònia.

L’emissió més vista del 2018 va ser el 5 d’abril amb un 26,3% de quota de pantalla i 788.000 espectadors, líder, a més de 6 punts de diferència en relació a la segona emissió més vista.

Repassant els 500 programes, l’emissió més vista va ser la del 16 de febrer de 2006 – el primer programa-,  amb un  34,4% de quota de pantalla, 1.025.000 espectadors i  un 64,8% de fidelitat, la fidelitat ens indica el percentatge d’espectadors que han entrat en contacte amb el programa i s’hi ha quedat.